Rogaco logo

WELKOM

 

Rogaco is een onafhankelijk inspectiebedrijf waar veiligheid, kwaliteit en vakbekwaamheid belangrijke factoren zijn. Rogaco is een erkend gecertificeerd SCIOS inspectie- en adviesbedrijf. SCIOS-certificatie is bedoeld voor installatie- en inspectiebedrijven die inspecties, emissiemetingen en onderhoud uitvoeren aan technische installaties, zijnde stookinstallaties en elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

 

In het kader van veiligheid, milieu, energieverbruik en bedrijfszekerheid worden inspecties, metingen en registraties van uw installaties steeds belangrijker. De verantwoordelijkheid wordt hiervoor steeds vaker bij de eigenaar of gebruiker gelegd. Wij helpen u graag bij het nakomen van deze verantwoordelijkheden zodat u een goed beeld heeft van alle wetten, eisen, regels en richtlijnen. U kunt er dan gerust op zijn dat u aan alle aspecten voldoet.

logopict3

DIENSTEN

EBI (EERSTE BIJZONDERE INSPECTIE)

Deze keuring wordt gedaan bij oplevering en wordt gecertificeerd bij goedkeuring.

PI (PERIODIEKE INSPECTIE)

Controle op de onderhoudstoestand van de stookinstallatie. Deze inspectie is wettelijk verplicht wanneer het vermogen van de stookinstallatie boven een door de overheid gestelde grens komt.

PO (PERIODIEK ONDERHOUD)

Vooruitlopend op de Periodieke Inspectie voeren wij jaarlijks Periodiek Onderhoud uit. Dit vindt bij de meeste installaties jaarlijks plaats om het optimaal functioneren van de installatie te garanderen.

Vestiging Tholen
Stevinweg 1n
4691 SM Tholen

 

Ruud Visser:
Telefoon: 06 43 04 44 32
Email: ruud@rogaco.nl

Copyright Rogaco 2018